Complaints

Last Updated: 8th of February, 2022

Hvis du ønsker at klage

Ønsker du at klage over Fellow Pay, beder vi dig i første omgang kontakte din erhvervskundechef eller skrive til os på support@fellowpay.com. Hvis du herefter er uenig med vores behandling af din henvendelse eller resultatet af den, er du velkommen til at henvende dig til Fellow Pay’s klageansvarlige via email complaints@fellowpay.com. 

Klager via Datatilsynet

Hvis din klage vedrører vores behandling af persondata, og det ikke lykkes at finde en løsning ved din henvendelse til Fellow Pay, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Hvis du ikke er kunde 

Hvis du ikke er kunde i Fellow Pay og ønsker at klage over Fellow Pay, beder vi dig kontakte den klageansvarlige direkte. Du kan kontakte den klageansvarlige via email til complaints@fellowpay.com, eller du kan skrive til: Fellow Pay A/S, Applebys Plads 7, 1411 København K.