Privacy Policy

Last Updated: 8th of February, 2022

Hos Fellow Pay beskytter og respekterer vi dine data og dit privatliv

Her kan du læse, hvordan Fellow Pay behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside, og når du giver os oplysninger om dig selv. Fx dit navn og emailadresse.

Hvad er persondata

Persondata er alle slags informationer, der kan henføres til dig. Når du besøger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi sådanne informationer.

Hvordan behandler vi dine persondata

Hos Fellow Pay behandler vi dine persondata fortroligt og følger selvfølgelig databeskyttelsesloven, EU’s databeskyttelsesforordning (‘GDPR’), Datatilsynets retningslinjer og øvrig relevant lovgivning. Vi indsamler og behandler følgende typer af almindelige personoplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på via cookies (læs mere her), samt de oplysninger (navn, telefonnummer, email og evt. CVR), du vælger at sende os via kontaktformularen.

Formålet med indsamling af persondata

Vores formål med at indsamle persondata er:

  • at kunne besvare dine henvendelser
  • for at du kan benytte vores hjemmeside (cookies)
  • at oplyse dig om vores tilbud og serviceydelser (markedsføring)

Vi beder ikke om oplysninger ud over, hvad der er nødvendigt og relevant for at besvare dine henvendelser eller for at optimere og give dig mulighed for at bruge vores hjemmeside.

For at behandle dine personoplysninger skal vi have et retsgrundlag (det skal stå i loven, at vi må behandle de specifikke data). De relevante retsgrundlag har vi listet nedenfor:

  • Nogle af dine personoplysninger behandler vi fordi vi har en legitim interesse (GDPR artikel 6, nr. 1, litra f), set i forhold til din ret til privatliv. Det gælder fx dine cookies, som vi bruger til at udarbejde statistik over brug af hjemmesiden og optimering af brugeroplevelsen på hjemmesiden.
  • Behandling af dine personoplysninger kræver i visse sammenhænge dit samtykke (GDPR artikel 6, nr. 1, litra a). Derfor indhenter vi dit samtykke til specifikke formål, såsom cookies til markedsføringsformål og samtykke til markedsføring via vores kontaktformular. Hvert enkelt samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage og har ingen effekt på dine vilkår eller nuværende services i Fellow Pay, om end du selvfølgelig vil kunne opleve, at vi fx lancerer et nyt produkt uden at du får besked herom.

Hvor lang tid opbevares dine persondata

Cookies opbevares max i to år og fremgår specifikt af kolonnen “Udløb” i Cookie-deklarationen.

De oplysninger, du giver os i kontaktformularen, gemmer vi i to år.

Beskyttelse af dine persondata

Vi har etableret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine persondata ikke hændeligt eller ulovligt bliver fx slettet, offentliggjort, kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Indsigt i oplysninger

Du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger vi har indsamlet om dig, og du har ret til at få slettet og rettet oplysninger om dig, der ikke er korrekte. Du har også ret til at anmode om begrænsninger i, hvordan vi må behandle dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse. Ved indsigelse vil vi vurdere, om behandlingen fortsat kan finde sted, eller om din situation betyder, at din indsigelse kan imødekommes. Endelig har du ret til at få overført dine oplysninger til dig eller en anden virksomhed (dataportabilitet). Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder som du finder på www.datatilsynet.dk.

Vi opbevarer dokumentation for, at vi har imødekommet (eller eventuelt afvist) din anmodning om brug af en af dine rettigheder i 2 år.

Du gør brug af dine rettigheder ved at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

Videregivelse af data

Data om brug af vores hjemmeside (cookies) behandles af tredjeparter, som kan ses under “Udbyder” i Cookie-deklarationen.

Vi benytter desuden tredjeparter (databehandlere) til opbevaring og behandling af data. Fx opbevares og behandles dine personoplysninger fra kontaktformularen i vores it-systemer, ligesom Google Analytics analyserer brugen af vores hjemmeside for bedre at kunne forstå, hvordan vores brugere navigerer rundt på hjemmesiden. Vores databehandlere behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi benytter kun databehandlere og/eller underdatabehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger tilfredsstillende beskyttelse.

Samtykke og tilbagekaldelse

Som før nævnt kan du til enhver tid trække dit samtykke til markedsføring tilbage. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke, skal du bede om det ved at skrive til os på: ​databeskyttelse@fellowpay.com og angive dit navn og cvr.nr.

Ligeledes kan du ændre dit cookie-samtykke ved enten at slette cookies fra browseren eller  ændre dit oprindelige valg ved at klikke her. Bemærk, at hvis du bruger flere browsere, skal du slette/ændre cookies i dem alle.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, vil den behandling vi allerede har foretaget på baggrund af dit tidligere samtykke ikke blive påvirket. At du tilbagetrækker dit samtykke har derfor først virkning fra, at vi modtager din henvendelse.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan der være nogle funktionaliteter på hjemmesiden, som ikke længere kan benyttes, og der kan være services, vi ikke kan yde. 

Tavshedspligt

Alle vores medarbejdere har tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om dig, herunder dine persondata, ikke uberettiget vil blive givet videre til tredjemand.

Dataansvarlig

Det er Fellow Pay A/S, cvr.nr. 39903989, Applebys Plads 7, 1411 København K, som er ansvarlig for de data, vi indsamler.

Databeskyttelsesrådgiver

I Fellow Pay har vi udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som har til opgave at kontrollere, at Fellow Pay følger reglerne om behandling af personoplysninger. Du kan altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver/DPO om vores behandling af persondata:

Fellow Pay A/S
Att. Databeskyttelse
Applebys Plads 7
1411 København K
Email: databeskyttelse@fellowpay.com 

Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine persondata på, kan du altid klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Ændringer til persondata

Vi kan ændre vores behandling af persondata til enhver tid for at afspejle ændringer i vores brug af dine oplysninger samt for at overholde gældende juridiske forpligtelser og beslutninger fra relevante myndigheder. Vi opfordrer dig til jævnligt at gennemgå vores beskrivelse af håndtering af persondata for at holde dig opdateret om, hvordan vi bruger dine oplysninger.